ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទំនាក់ទំនងសាកសួរ

 whatsapp / ទូរស័ព្ទ / កម្មវិធី Skype / Wechat: +86 176 8661 2559

   ហ្វេសប៊ុក: 176 8661 2559

 បានតភ្ជាប់នៅក្នុង: 176 8661 2559

អ៊ីម៉ែល: inquiry@lxshow.net

QQ:  2198413387

 ហ្ស៊ីប: 250000

Add.: Room 2309,Builing 3,Lvdi Ruili Block,Shizhong District, Jinan City, Shandong Province, China. 

地址:山东省济南市市中区绿地瑞丽城 3-2309 (二环南路绿地科创大厦往东(里)走100米左右, 3号办公楼)