ការឃោសនានៃជាតិសរសៃ

1mm អាលុយមីញ៉ូម

1mm អាលុយមីញ៉ូម

16mm ដែកថែបកាបោន

1mm SS បំពង់ការេ

1mm SS បំពង់ជុំ

1mm ដែកអ៊ីណុក

3mm ចានស័

បំពង់ជុំទី 3mm CS

1.5mm SS បំពង់ជុំ

Metal Tube Cutting