ម៉ាស៊ីនកាំរស្មី UV សម្គាល់

រន្ធប្លាស្ទិច

ខ្សែ

ប្លាស្ទិចភ្នំពេញ

ដបកែវ

ចានប៉សឺឡែន

acrylic

ស្ពាន់

ដបកែវ

លោក Jean

ប្លាស្ទិច

ប្លាស្ទិច

ថាមពលទូរស័ព្ទដៃ

ឈើ

ស្រោមដៃប្លាស្ទិច

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសៀគ្វី

ពែងកញ្ចក់