në formë harku shënuar

3d goditje të përballet me

Metal thellësi 3d

Metal thellësi 3d

Socket plastike

kabllo

PP plastike

Shishe qelqi

Lëkurë gdhend dhe prerë

Lëkurë gdhend dhe prerë

Cat shënuar

lëkurë